Energia z turbin wiatrowych

Przydomowe turbiny wiatrowe

W ostatnich latach wiele osób zaczęło samodzielnie produkować energię elektryczną. Jeśli myślisz o własnej elektrowni, prawdopodobnie pierwsze skojarzenia to panele fotowoltaiczne. Jednak istnieją inne sposoby pozyskiwania energii, w tym przez przydomowe turbiny wiatrowe. W obliczu ciągłego wzrostu cen energii elektrycznej, coraz więcej Polaków rozważa alternatywne źródła zasilania.

Elektrownie wiatrowe
Przydomowe turbiny wiatrowe, zazwyczaj o mocy około 3 kW, zapewniają większą niezależność od dostawców energii.
Elektrownie wiatrowe w twoim domu

Odnawialne Źródła Energii w Twoim Domu

Przydomowe turbiny wiatrowe, zazwyczaj o mocy około 3 kW, zapewniają większą niezależność od dostawców energii. Dodatkowo, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na tego typu instalacje. Moc 3 kW zwykle wystarcza, aby pokryć większość zapotrzebowania domowego na energię elektryczną. Ważne jest jednak, aby miejsce zamieszkania było korzystne pod względem warunków wiatrowych, z prędkością wiatru przynajmniej około 4 m/s. Nasza firma służy pomocą i doradztwem na każdym etapie, a w razie awarii zapewnia szybką interwencję serwisową.

Budowa i Funkcjonowanie Instalacji

Typowa przydomowa elektrownia wiatrowa o mocy 3 kW składa się z kilku podstawowych elementów, w tym pionowej turbiny, licznika, okablowania i akumulatora. Przydomowe mini instalacje mogą być wyposażone zarówno w turbiny pionowe, jak i poziome. Te drugie są popularniejsze ze względu na niższe koszty inwestycyjne i łatwość montażu.

Przydomowe Turbiny Wiatrowe

Turbiny wiatrowe nie tylko są ekologiczne, ale także nowoczesne i skuteczne. Odpowiednio zaprojektowane i zainstalowane, mogą stanowić główne źródło energii dla Twojego domu, zapewniając nie tylko oszczędności, ale także stabilność energetyczną.

Inwestowanie i oszczędności

Przydomowe turbiny wiatrowe nie tylko pozwalają oszczędzać na rachunkach za prąd, ale także wspierają walkę ze zmianami klimatycznymi. Zainwestuj w energię wiatrową i dołącz do ruchu, który zmienia świat na lepsze!

Turbiny wiatrowe - energia przyszłości

Korzyści z Przydomowych Turbin Wiatrowych

Przydomowe elektrownie wiatrowe oferują wiele korzyści. Wyprodukowana energia może zasilać urządzenia domowe, systemy grzewcze, czy nawet elektryczne bramy wjazdowe. Ich niska moc zazwyczaj wystarcza, aby pokryć potrzeby gospodarstwa domowego. Co więcej, turbiny te są ciche i ekologiczne, nie emitując znacznego hałasu ani zanieczyszczeń. Dodatkowym plusem jest możliwość sprzedaży nadwyżek energii do zakładu energetycznego, co przekłada się na dodatkowe oszczędności dla użytkownika. Czy wiesz, że wiatr, który otacza Twoją posesję, może stać się największym sojusznikiem w produkcji energii elektrycznej? Przydomowa elektrownia wiatrowa w Toruniu i okolicach nie jest wizją przyszłości. To technologia, która już teraz przynosi oszczędności dla wielu gospodarstw domowych, rolnych i firm. Sprawdź, jak możesz skutecznie uniezależnić się od wzrostu cen energii elektrycznej.

Budowa elektrowni wiatrowej

Z czego składa się przydomowa elektrownia wiatrowa?

Przydomowa elektrownia wiatrowa w Toruniu, Bydgoszczy czy innym polskim mieście, to zespół połączonych ze sobą urządzeń, których celem jest wytworzenie energii elektrycznej na potrzeby pojedynczego gospodarstwa. W jej skład wchodzą przede wszystkim:

 • turbina wiatrowa,
 • licznik,
 • okablowanie,
 • opcjonalnie akumulator magazynujący powstałą energię.

Najczęściej na rynku spotyka się urządzenia o stosunkowo niskim zakresie mocy (między 2 a 5 kW). Taki zestaw w zupełności wystarczy do częściowego lub całościowego pokrycia zapotrzebowania przeciętnego gospodarstwa domowego w Polsce.

Turbiny wiatrowe - energia przyszłości

Korzyści z Przydomowych Turbin Wiatrowych

Celem działania turbin wiatrowych jest przekształcenie za pomocą turbin wiatrowych energii kinetycznej w energię elektryczną. Dzięki temu można bez problemu zasilać wszystkie domowe systemy (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, automatyka), urządzenia (RTV, AGD) czy narzędzia elektryczne. Schemat pracy prezentuje się następująco:

 1. Ruch powietrza porusza śmigłami wirnika w turbinie.
 2. Ruch wirnika za pomocą wału i przekładni jest przekazywany do generatora.
 3. Generator wytwarza prąd (zasada podobna do pracy akumulatora).
 4. Prąd stały (DC) z generatora płynie do falownika, który następnie konwertuje go na prąd przemienny (AC).
 5. Część prądu na bieżąco zużywają urządzenia domowe (autokonsumpcja), a nadwyżki trafiają do sieci elektrycznej lub magazynu energii (jeśli jest częścią instalacji).

Przydomowa elektrownia wiatrowa w Toruniu, Brodnicy czy Świeciu działa zatem na podobnej zasadzie jak fotowoltaika. W tym wypadku odnawialnym źródłem energii jest jednak wiatr.

Przydomowe turbiny wiatrowe

Rodzaje przydomowych elektrowni wiatrowych

Najczęściej stosowany podział turbin wiatrowych opiera się na układzie osi obrotu wirnika i obejmuje:

 • Turbiny wiatrowe poziome – tak zwana konstrukcja HAWT (Horizontal Axis Wind Turbines);
 • Turbiny wiatrowe pionowe – tak zwana konstrukcja VAWT (Vertical Axis Wind Turbines).

W Polsce dominującym rozwiązaniem dla przydomowych elektrowni wiatrowych są turbiny o poziomej osi wirnika z trzema łopatami (stanowiące 95% urządzeń tego typu). Dlaczego? Głównym powodem jest wyższa sprawność tradycyjnych "śmigieł" w porównaniu z turbinami pionowymi. Zestawienie charakterystyk obu rozwiązań zaprezentowano w tabeli. Wzięto w nich pod uwagę parametry dla urządzenia o mocy około 3 kW.

Przy wyborze rodzaju turbiny wiatrowej należy wziąć pod uwagę szereg czynników, w tym prędkość wiatru na danym obszarze, bariery czy nośność dachu. Z tego względu niezbędna jest obecność specjalisty na miejscu, który wykona odpowiednie badania terenowe.

Elektrownie wiatrowe

Prędkość wiatru w Polsce

Nie przesadzimy jeśli powiemy, że kluczowym elementem wpływającym na efektywność przydomowych elektrowni wiatrowych jest położenie geograficzne. Tego typu instalacje najlepiej sprawdzają się na płaskich powierzchniach oraz w naturalnych lub sztucznych przewężeniach terenu. Z tego powodu montaż elektrowni będzie dobrym pomysłem zarówno w mieście, jak i w terenie niezabudowanym. Potencjalnymi przeszkodami, które mogą ograniczyć poziom generacji są budynki czy drzewa.

Warunki wietrzności dla celów energetycznych w Polsce określa się jako średnie. Jednocześnie w wielu miejscach są na tyle duże, że stanowią doskonałe źródło energii elektrycznej. Szczególnie wiele mogą zyskać właściciele nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego, na Suwalszczyźnie, a także w pasie Polski centralnej obejmującym województwa lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie. Przydomowe turbiny wiatrowe spełnią swoją rolę także na Warmii, Pomorzu czy na Dolnym Śląsku.

Przydomowe turbiny wiatrowe

Rodzaje przydomowych elektrowni wiatrowych

Matematyka jasno pokazuje, że montaż przydomowej elektrowni wiatrowej w Toruniu, Aleksandrowie Kujawskim czy Chełmnie jest ekonomicznie uzasadniony. Wpływ na ostateczną wysokość stopy zwrotu mają takie czynniki jak:

 • ilość zużywanej energii elektrycznej,
 • koszt zakupu urządzeń i montażu,
 • koszt finansowania (jeśli uruchomiono preferencyjny kredyt),
 • cena energii elektrycznej,
 • generacja prądu (m.in. obecność przeszkód, poziom wietrzności),
 • obecność dotacji,
 • wysokość inflacji.

Szczegółowa ocena opłacalności inwestycji w przydomową elektrownię wiatrową wymaga dokładnej analizy wieloskładnikowej. Upraszczając szacunki, zakup turbiny poziomej o mocy 5 kW, która wyprodukuje między 4 000 a 9 000 kWh prądu pozwoli zaoszczędzić średnio 4 000 złotych rocznie. Tym samym takie przedsięwzięcie, bez środków z dotacji, będzie się zwracało przez około 10 lat.

Warto jednak zauważyć, że uruchomiono program „Moja elektrownia wiatrowa”. Ma on na celu wspieranie budowy mikroelektrowni oraz magazynów energii dla domów mieszkalnych. Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, a dofinansowanie może wynieść nawet do 5 tys. zł/1 kW. Dzięki temu rozwiązaniu, stopa zwrotu z inwestycji w przydomową elektrownię wiatrową w Toruniu i okolicach wynosi poniżej 5 lat!

Turbina wiatrowa z Gottersfeld

Pozwolenie na budowę, zgłoszenie czy brak decyzji? Zasady dla przydomowych elektrowni wiatrowych

Przydomowe elektrownie wiatrowe nie są ujęte w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, czyli w tak zwanej ustawie odległościowej. Tym samym właściwą podstawą prawną do określenia zapotrzebowania na decyzje administracyjne jest ustawa prawo budowlane.

To każe rozpatrzyć konieczność pozyskania odpowiednich zgód administracyjnych w trzech przypadkach. Szczegóły zaprezentowano w tabeli.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego stoi na stanowisku, że turbina wolnostojąco zamontowana w województwie kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim lub innym, będzie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę. Wiąże się to z koniecznością wykonania fundamentu i/lub konstrukcji, co zgodnie z artykułem trzecim prawa budowlanego stanowi budowę. Podobnie wygląda sytuacja, gdy naszym zamierzeniem jest montaż turbiny na obiekcie budowlanym, który figuruje w rejestrze zabytków.

Najbardziej skomplikowana sytuacje występuje w przypadku turbin montowanych na dachu. Tu możliwe są różne scenariusze, wpływające na ostateczny kształt podejmowanych działań administracyjnych.

Jeśli w wyniku montażu może potencjalne nastąpić zmiana parametrów użytkowych czy technicznych powstałego obiektu, wymagane będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Dobrym przykładem jest tu instalacja masztu o określonej konstrukcji i mocowaniu, który będzie transponował znaczące obciążenia na budynek.

Zasadniczo montaż mikroinstalacji wiatrowych zamontowanych na dachu nie wymaga pozwolenia na budowę gdy: 

 • moc nie przekracza 50kW,
 • odległość turbiny od granicy działki jest większa niż całkowita wysokość wiatraka,
 • wysokość całkowita (z uniesioną pionowo łopatą wirnika) mieści się w granicach 3-12 m.
Przydomowe turbiny wiatrowe

Przydomowe turbiny wiatrowe ze zgłoszeniem budowy lub bez decyzji administracyjnych

Najczęściej montaż przydomowej turbiny wiatrowej wymagać będzie wykonania zgłoszenia budowy. Dokonujemy go, gdy wysokość turbiny mieści się w przedziale 3-12 metrów. To właśnie w tej kategorii znajdują się najpopularniejsze na rynku turbiny poziome o mocy 4-5 kW. Zgłoszenie jest także wymagane gdy turbina montowana jest na dachu budynku znajdującego się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Warto też odnotować, że dla konstrukcji nie wyższej niż 3 metry, roboty nie wymagają ani zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę. W tym wypadku wystarczy, że dysponujemy odpowiednią ilością przestrzeni, która pozwala na ulokowanie wiatraka i generatora.

Profesjonalizm, doświadczenie, kompleksowość i konkurencyjne ceny – właśnie tego oczekują inwestorzy od wykonawcy przydomowej turbiny wiatrowej w Toruniu i okolicach. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że firma Gottersfeld ma już na swoim koncie realizacje w tym zakresie. Współpraca z nami obejmuje wszystkie etapy przedsięwzięcia – od darmowego audytu, przez dobór komponentów, montaż, aż na wsparciu biurowym kończąc. Pozyskujemy dotacje i finansowanie projektów związanych z OZE.

Skontaktuj się z nami
Formularz kontaktowy

Masz pytania dotyczące naszej oferty, potrzebujesz doradztwa w zakresie rozwiązań energetycznych lub chcesz umówić się na audyt? Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą!

Pola oznaczone * są wymagane.

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Gottersfeld sp. z o.o, 87-100 Toruń, Szosa Chełmińska 235. Dane przetwarzane są w celu bieżącej obsługi klienta, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne dla prowadzenia dalszego toku obsługi Klienta.

Odtwórz video i poznaj bardziej Gottersfeld